Bergama Ziraat Odası

Başkanımızın Mesajı

 • Başkanımızın Mesajı
 • Tarihçemiz

Cumhuriyet kuruluşundan bugüne kadar tarım ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olmuştur. Kurtuluş Savaşı' ndan büyük yaralarla galip olarak çıkan ve ekonomik çöküntünün içinde olan Türkiye' nin kalkınma hamlesinde, tarım tek dayanak noktası olarak yer almıştır. Bu yıllarda nüfusun yaklaşık % 60'ı köyde, %40'ı şehirde yaşayan ülkemizde, Ata'nın emir ve direktifleri doğrultusunda tarımsal reformlar ön plana alınmış, büyük yatırımlar ve yenilikler yapılmıştır.


Ekonomik kalkınmanın, halkın refah düzeyinin arttırılması için ülkemizin elinde bulunan potansiyel güç olan tarım harekete geçirilmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde özel yatırım imkanlarının sınırlı olduğu bu yıllarda tarımsal gelişmenin temelini oluşturacak bazı kamu yatırımlarına hız verilmiştir. ( Karacabey Harası, Ceylanpınar Üretme Çiftliği, Atatürk Orman Çiftliği gibi..) Bu kuruluşlar aracılığıyla ile modern tarımın temeli atılmıştır.

Bu kuruluşlar son yıllara kadar tarıma hizmet etmişler, ihtiyaç bulunmasına rağmen, son yıllarda özelleştirme planları çerçevesinde bazılarının işlevine son verilmiştir. İlçemizde 1931 - 2007 yılları arasında kalan dönemde birçok tarım alanında gelişmeler elde edilmiştir. Bazı ürünlerde dekar ve kilo bazında üretim artışı olurken, bazı ürünlerde dekar ve kilo bazında gerileme gözlenmiştir.

Geçmişte tarımsal ihtiyacını yurt içi kaynaklardan karşılayan ülkemiz, bugün birçok tarım ürününde ithalatçı konuma gelmiştir. Pamuk, et, yağlı tohum, pirinç, tütün, muz, mısır, buğday gibi birçok üründe ithalat kalemimiz arasına girmiştir. Bu tehlikeyi görerek kısa zamanda üretimi geliştirici ve destekleyici tedbirlere öncelik verilmelidir. Her ne kadar imzalan anlaşmalar çerçevesinde zorluklara karşı başta AB olmak üzere tarımda gelişmiş diğer ülkelerin yaptıklarını yapma zorunluluğu vardır. Bu da değişen dünya ticaretini ve yıkıcı rekabet şartlarını dikkate alınarak tarımımızı ve çiftliklerimizi koruyucu yeni tarım politikaları geliştirilmesidir. Bizi bu günlere taşıyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ü saygıyla anıyoruz. Odamız üyeleri başta olmak üzere tüm ziraat emekçilerini sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz.
Nuri TAŞKIRANOĞULLARI
BERGAMA ZİRAAT ODASI BAŞKANI

Tarihçemiz

Odamız, TBMM ' nin 15.05.1957 yılında çıkarmış olduğu 6964 sayılı yasa gereği 1963 yılında kuruluş çalışmalarına başlayıp, 1964 yılında resmen faaliyete geçmiştir. Odamızın 1986 yılında geçirmiş olduğu büyük yangından dolayı elimizde veriler olmamakla beraber, odamızın kurucu üyesi ve aynı zamanda 24 yıl odamız başkanlığı' nı yapmış olan Mehmet Salim SÖYLER' in açıklamalarına göre odamız; 500-1000 üye sayısı ile 1964 yılında İstiklal Meydanı' nda faaliyete başlamıştır. Daha sonra Şadırvan Cad. ve 1974 yılından itibaren Atmaca Mah. Karacaahmet Cad. No:9-A adresinde faaliyetlerine devam etmektedir.

GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARIMIZ

 • 1963-1964 Hulusi ÇAKIR
 • 1964-1974 Mehmet Salim SÖYLER
 • 1974-1975 Halit ÖZKESER
 • 1975-1979 Ali KAHYAOĞULLARI
 • 1979-1983 Mithat ÖZTÜRE
 • 1983-1997 Mehmet Salim SÖYLER
 • 1997-2009 Bedri ÇAKMAKLIOĞULLARI
 • 2009-... Nuri TAŞKIRANOĞULLARI
 • Bergama Ziraat Odası Başkanlığı